DOPROVOD U PORODU

Mé služby pro vás

Jako dula vás mohu doprovázet u porodu.

Proč?                                                                                                Protože porod je zásadní událostí vašeho života. To, jak jej prožijete, vás hluboce ovlivní (ať už si to připouštíte či ne). Porod není "jen" vyvrcholením vašeho těhotenství, je i počátkem nového období - mateřství/rodičovství.  Matkou/rodičem se pak už stáváte navždy a je výhodné vstoupit do toho co nejlépe. I když třeba už nejde o váš první porod, vždy je to nové a jiné. A vždy velmi důležité. Porod se samozřejmě stejně zásadně dotýká i vašeho dítěte. Proto vám nabízím své služby dulySvou přítomností vám mohu pomoci vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně a uvolněně, což je pro porod klíčové. Také se pak stávám tím, kdo s vámi tuto událost prožil a je pak snadnější toto spolu sdílet či vám poskytnout další podporu po porodu.

Jak?                                                                                                  Během celého vašeho porodu jsem stále s vámi a poskytuji vám svou podporu - vnímám vás (stejně tak vašeho partnera, pokud je přítomen), reaguji na vaše potřeby, podporuji vás - psychicky i fyzicky. O tom, jak si mou podporu konkrétně představujete, se domlouváme na předporodní schůzce. Jako dula vás doprovázím na vaší cestě, tzn. že plně respektuji, že je to váš porod, vaše tělo, vaše volba.....