Dula - Nabídka služeb a Ceník

Setkání/konzultace, individuální před/poporodní příprava

300 Kč/0,5 hod

Doprovod k porodu

Nedílnou součástí je předporodní a poporodní schůzka v délce 1,5 hod 

6000 - 8000 Kč

Pohotovost

200 Kč/den

Cestovné

10 Kč/km

Vysvětlení pojmů

Setkání/konzultace - jakákoli osobní, písemná či telefonická konzultace (kontaktování za účelem domluvení setkání není považováno za konzultaci)

Individuální před/poporodní příprava - čas a obsah vždy upravujeme dle vašich potřeb a představ    (individuální kurz, zážitkové cvičení, práce s dechem, masáž, sdílení apod.)

Doprovod k porodu - moje stálá přítomnost během celého vašeho porodu. Cena se odvíjí od náročnosti doprovodu - v rozsahu od 6 do 8 tisíc Kč.

2 osobní schůzky v délce 1,5hod - první schůzkou začínáme naší spolupráci, během níž zjišťuji, jaká jsou vaše přání a potřeby, co ode mne jako od duly očekáváte, jak prožíváte těhotenství apod. Ladíme technické záležitosti související s doprovodem. Více se poznáváme. Pokud máte partnera, tak velmi doporučuji, aby byl také přítomen - ať už zvažuje přítomnost u porodu či nikoliv. Druhá schůzka je poporodní - nejpozději do ukončení šestinedělí, tou uzavíráme svou spolupráci. Probíhá většinou u vás doma. Slouží k sdílení vašich prožitků z porodu nebo k čemukoliv, co ode mne jako duly můžete potřebovat - pomoc s péčí o vás či vaše miminko, konzultace, poradenství apod. Tyto schůzky jsou nedílnou součástí mé služby Doprovod k porodu.

Pohotovost - jde o nepřetržitou pohotovost, tzn. že jsem po celou dobu smluvené pohotovosti připravena nejpozději do 60 min - od naší telefonické dohody - vyjet za vámi k porodu. Což pro mne např. znamená mít stále zapnutý telefon, mít zajištěnou logistiku (děti, práce apod.), abstinovat a být v dobrém dosahu místa a prostředku mého odjezdu k vašemu porodu.

Nevratná záloha 2000 Kč- zálohu vybírám během první schůzky při sepsání dohody o poskytnutí mých služeb. Po porodu doplatíte zbývající část - dle vyúčtování.

Výjimky:

Může se stát, že z nějakého důvodu (nemoc, školení apod.) nebudu moci během některých dnů držet pohotovost, v tomto případě vám mohu doporučit zástup jiné duly - dle dohody.

Také je možné, že se nakonec můj doprovod u vašeho porodu neuskuteční, a to pravděpodobně z těchto důvodů: 1. Dojde k tomu z mé strany (neočekávané závažné důvody) - v tomto případě vám již doplatek za doprovod k porodu neúčtuji (pouze ostatní služby - např. dny pohotovosti)                                       2. Důvody jsou na vaší straně, případně jde o jiné důvody (překotný porod, císařský řez) - v tomto případě se doplácí adekvátní částka - dle vzájemné dohody.